• 2019-01-16 Lednica-712
  • 2019-01-16 Lednica-706
  • 2019-01-16 Lednica-712
  • 2019-01-16 Lednica-706

Zwierciadło Prawdziwego Spojrzenia

7 dni

3.00 PLN

Symbol XXII Spotkania - Zwierciadło Prawdziwego Spojrzenia

Tylko przeglądając się w obliczu Pana Jezusa, odkrywamy, jacy naprawdę jesteśmy. "Jestem" drogi w oczach Boga, nabrałem wartości, Bóg mnie miłuje. Prawdziwe spojrzenie na siebie i innych owocuje przemianą, której znakiem jest Zwierciadło.